פסולת אלקטרונית

From TAMI
Jump to navigationJump to search

לתאמי חוזה התקשרות אם א"מי

File:הסכם מחזיק חתום - עמותת תל אביב מייקרס - התקשרות 25512450.pdf

שאלות ותשובות מהאתר


אתרי איסוף בתל אביב

* בן צבי 55 - מרכז איסוף בן צבי
* התחיה 1 - מוקד איסוף תחנת תברואה


מפת אתרי איסוף פסולת אלקטרונית ל 2019-11