SOS

From TAMI
Jump to navigationJump to search
Moniz cat.jpg

דף לחדר מלחמה של תאמי

החתול למעלה יעודכן כמיטב יכולתינו, העברות בנקאיות לא נוכל לבדוק עד יום ראשון. לכפיר יש סקריפט שבודק את מצב הפייפאל, ויש ביט גם.