Equipment & Infrastructure

From TAMI
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

תאמי היא חלל לטכנולוגיה

עץ

נגרייה הכוללת ציוד רב תמונות

מסגרייה

המסגרייה כוללת רתכות, תנורים, מסורים, מקדחות וחומר גלם

מתכת

חדר המתכת מכיל מחרט , כרסמת חצי אוטומטית ושאר ציוד לעבודה בגריעה ממתכות.

חדר זכוכית

בניגוד לשמו מכיל את מדפסות הפלסטיק ופלוטר נייר של תאמי

מטבח

מקרר, תנור אפייה, כריים חשמליות, כיור תעשייתי והמון כלים

חלל מרכזי

החלל עצמו מחולק לפי הצרכים, במרכזו שולחן רחב על גלגלים.

אלקטרוניקה

שני שולחנות הכוללים תחנות הלחמה, סקופים, מיקרוסקופ וספקי כוח.

אי מחשבים

מכיל כמה תחנות עבודה ואזור להנחת ניידים

חדר נוסף

הבאיו לאב!

איחסון

יש חמישה אזורים איכסון מרכזיים בתאמי. המססודרת מבינהם היא הכוורת ליד חדר הזכוכית. היא כוללת מגוון של מחברים כבלים וציוד חשמל בקצה הרחוק של החלל מהרכזי ניצב אזור איכסון לטווח ארוך, מפה באים הרבה חלקים ואבזרים לעבודה*. משמאלך בכניסה יש מדפי ברזל המיועדים לציוד של חברים של תאמי. שוב, מה שמסומן בשם הוא פרטי.*


\*\מה שלא מסומן הוא רכוש הכלל, בהינתן הספק יש לשאול את מי שפתח לך את הדלת. /*/ מדי פעם מנפים משם קופסאות, יש להשאיר שם ומספר אם אתה עובר אורח.

Network_structure

Equipment